Hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning

Ngày đăng 06/11/2021

E-Learning được triển khai từ năm 2019 theo mục tiêu Chuyển đổi số của toàn công ty. Cùng xem những đặc điểm, lợi ích, tính năng,... của E-learning qua clip sau: