Webinar Vnpro: Cyber Security trong Chuyển đổi số

Ngày đăng 07/05/2022

Sáng ngày 07/05/2022, HPT đã phối hợp cùng Trung tâm Vnpro tổ chức webinar: “An toàn thông tin trong chuyển đổi số". Anh Bảo. Lê – Trung tâm An toàn thông tin HPT tham gia với vai trò diễn giả đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích như liên quan đến chủ đề này.

alt text

Những nguy cơ về an toàn thông tin, là cơ hội và miếng mồi ngon của các hacker trong chuyển đổi số. Theo đó, diễn giả đã phân tích cặn kẽ những vấn đề như: Tổng quan tình hình an toàn thông tin; Các hình thức tấn công phổ biến; Cơ hội và thách thức trong mảng an toàn thông tin, Kiến trúc giải pháp an toàn thông tin cho doanh nghiệp và nhu cầu nguồn lực an toàn thông tin.

Mặc dù tổ chức với hình thức online, nhiều câu hỏi thú vị đã được người nghe đặt cho diễn giả làm không khí chương trình thêm sôi động. Bên cạnh đó, vào cuối chương trình, chị Yến. Nguyễn – Trưởng Khối Văn phòng chia sẻ các thông tin về môi trường, văn hóa HPT cùng các cơ hội nghề nghiệp mà HPT đang tìm kiếm nhân tài.

alt text