HPT 20 Năm Tin Yêu Và Khát Vọng

Ngày đăng 20/01/2015

Phóng sự ghi lại những cột mốc đáng nhớ trong suốt quá trình hình thành và phát triển của HPT. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua nhiều thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng và không ngừng vun đắp, gìn giữ những giá trị cốt lõi HPT.