Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

HPT tạo mọi điều kiện và đầu tư cho hoạt động đào tạo. Nhân viên có cơ hội được phát triển kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn nhằm xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao. Hàng năm, công ty xây dựng kế hoạch đào tạo đến từng vị tri chức danh, và có lộ trình đào tạo theo từng nhóm chuyên môn. Các loại hình đào đạo hiện đang triển khai đến nhân viên gồm:

Đào tạo hội nhập

Chương trình đào tạo hội nhập được xây dựng dành cho các nhân viên mới của HPT nhằm giúp nhân viên nắm được Lịch sử hình thành và phát triển công ty, Giá trị cốt lõi, Quy định, Quy trình làm việc, Văn hóa công ty, An toàn an ninh thông tin, Thuế TNCN,… Đối với một số vị trí đặc thù sẽ cần học thêm các khóa học chuyên môn để có thể tiếp cận và nắm bắt công việc và phối hợp nội bộ. Sau mỗi khóa học đều có các bài kiểm tra, giúp học viên đánh giá mức độ nắm bắt kiến thức.

Đào tạo chuyên môn kỹ thuật

HPT là đối tác chiến lược với các hãng Công nghệ thông tin hàng đầu thế giới (HP, Oracle, IBM, Microsoft, Cisco,…). Trong khuôn khổ hợp tác với các đối tác, công ty thường xuyên cử đội ngũ kỹ sư, chuyên gia phát triển dự án, thị trường tham gia các khóa đào tạo, hội thảo trong nước và quốc tế về chuyên môn kỹ thuật, sản phẩm dịch vụ, chuyển giao công nghệ mới,…

Đào tạo kỹ năng quản lý

Công ty thiết lập nguồn ngân sách và triển khai các chương trình đào tạo về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc và các kỹ năng quản lý khác,... dành cho cấp quản lý và các thành viên thuộc nguồn lực khung có tiềm năng phát triển thành quản lý.  

Hàng năm, công ty tổ chức hội nghị cán bộ quản lý. Tại hội nghị, Ban Lãnh đạo công ty chia sẻ tầm nhìn, định hướng chiến lược phát triển công ty và những chủ đề quan trọng cho sự phát triển của công ty trong từng giai đoạn.

Đào tạo nội bộ

Các khóa đào tạo nội bộ thường xuyên được tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức về nghiệp vụ chuyên sâu cho nhân viên trong quá trình làm việc. Công ty đặc biệt chú trọng công tác huấn luyện đào tạo qua quá trình công tác thực tế như cấp trên đào tạo cho cấp dưới, chuyên gia cấp cao đào tạo cho cấp thấp hơn để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, các chương trình sinh hoạt các nhóm chuyên đề thường xuyên được tổ chức liên phòng ban, liên trung tâm để cập nhật sản phẩm, giải pháp mới, chia sẻ kiến thức - kỹ năng, trau dồi kinh nghiệm thực tiễn, chia sẻ phương pháp quản trị hiệu quả,… để cùng nhau tiến bộ.

Đào tạo kỹ năng mềm

Công tác đào tạo các kỹ năng mềm như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thương thảo, đàm phán, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm,… rất được chú trọng và đào tạo liên tục nhằm giúp nhân viên tự tin và giải quyết tốt các vấn đề trong mối quan hệ công việc.

Sau khi tham gia các khóa đào tạo, tất cả nhân viên được hỗ trợ đánh giá hiệu quả sau đào tạo để áp dụng các kiến thức đã học được vào công việc thực tiễn, nâng cao kỹ năng phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.